Knowledge Center2024-05-02T09:25:51+00:00

Knowledge center

Vårt kunnskapssenter inneholder et vell av artikler, guider og råd som dekker alt fra grunnleggende konsepter til avanserte teknikker. Vi håper at du vil dra nytte av vår kunnskap og at vi kan hjelpe deg med å optimalisere logistikkdriften din.

Optimaliser logistikken gjennom smart outsourcing

2024-05-16|Outsourcing|

Effektivitet og kostnadsreduksjon er temaer som ofte står på agendaen til mange bedriftsledelser. En strategi som har blitt stadig mer populær for å håndtere disse utfordringene er å outsource logistikfunksjoner til eksterne leverandører. Denne artikkelen utforsker den nære sammenhengen mellom logistikk og outsourcing, samt hvordan dette dynamiske forholdet kan gavne bedrifter [...]

Logistikkens avgjørende rolle i netthandel

2024-04-30|E-commerce|

Netthandelen har blitt en av de mest dynamiske og hurtigvoksende sektorene i dagens forretningsverden. Ifølge en rapport fra Statista økte den globale netthandelsomsetningen med 20% i løpet av 2023, og forventes å fortsette å vokse i samme tempo i årene som kommer. En av de avgjørende faktorene bak suksessen innen netthandel [...]

Operasjonell Fremragende

2024-04-29|Operasjonell Fremragende|

Operasjonell Excellence - et buzzword eller veien til effektiv, sikker logistikk med klart realiserte kundeverdier? Verden er i kontinuerlig endring. Logents kunder og samarbeidspartnere trenger stadig bedre, raskere og mer smidige løsninger for å levere verdi til sine egne kunder. Et vellykket selskap må stadig utvikle sine evner for å holde [...]

Økt effektivitet for automatiseringsløsninger

2024-04-29|Automatiseringsløsninger|

Situasjon Å velge en automatiseringsløsning for å håndtere økt etterspørsel og kortere ledetider har blitt stadig vanligere. For mange aktører handler det om store investeringer for å på kort og lang sikt kunne møte sine vekst- og lønnsomhetsmål. En godt designet automatiseringsløsning med tilhørende prosesser og flyter har ofte en effektiviseringseffekt [...]

Et utvalg av våre samarbeidspartnere

Go to Top