RECRUITMENT

Våre rekrutterings- og interimtjenester leveres av erfarne logistikk- og HR-spesialister, hvor våre kunder kan stole på kostnadsfordeler og kontinuerlig utvikling.

Vi tilbyr en bedriftstilpasset og kompetansebasert rekrutteringsprosess for å sikre en tidseffektiv og nøyaktig tiltrekningsmetode. Vi garanterer kvalitet og personlig behandling gjennom hele prosessen, hvor vi fokuserer på ditt arbeidsgivermerke og kandidatopplevelsen.

Våre tjenester

Vi har rekrutteringstjenester for ethvert behov. Vi tilbyr blant annet rekruttering & søk etter ledere i toppledelsen, ledere, spesialister og ansatte for privat og offentlig sektor.

Rekruttering

Vi tilbyr en bedriftstilpasset og kompetansebasert rekrutteringsprosess for å sikre en tidseffektiv og nøyaktig tiltrekningsmetode.

Vi garanterer kvalitet og personlig behandling gjennom hele prosessen, hvor vi fokuserer på ditt arbeidsgivermerke og kandidatopplevelsen.

Second
Opinion

Når du som bedrift styrer rekrutteringsprosessen selv, kan du bruke oss til en objektiv vurdering av dine endelige kandidater. Vi gjennomfører intervjuer, referanser og personlig vurdering gjennom tester, samt vurderer kandidatprofilene og deres egnethet for stillingen.

Headhunting

Vi har god praksis og erfaring med å jobbe med Headhunting. Vi kartlegger kandidatmarkedet og markedsfører den spesifikke tjenesten og deg som bedrift. Å bruke Headhunting er vanlig og kan for eksempel være aktuelt når det er konfidensielle endringer i en bedrift som gjør at offentlig rekruttering ikke er den beste løsningen.

Interim

Vi hjelper deg med å løse et midlertidig behov for ledere med spesifikk kunnskap og kompetanse i en begrenset periode gjennom vårt nettverk av erfarne interimkonsulenter.
Vi har et stort nettverk med både tilgjengelige konsulenter og konsulenter som er i løpende oppdrag som vi kontinuerlig har dialog med for å muliggjøre en god matching av oppdrag, kompetanse og forventninger.

Rekrutteringsprosess

Rekruttering handler om å finne tre felles vinnere; klienten, kandidaten og de som styrer rekrutteringsprosessen.
Vårt mål är att hjälpa människor att hitta varandra genom vår kompetens, nätverk och plattformar för ultimat matchning!

Krav Profil og
analyse

Vi skaper forståelse for kundens situasjon og lager en kravprofil for den konkrete rollen, som er en viktig komponent for levering av høy kvalitet og en vellykket rekrutteringsprosess.

Informasjon om oppdragsgiver, rollen og kravprofilen samles deretter til et materiale som vi legger til grunn for hele rekrutteringsprosessen.

Identifikasjon og
kvalifikasjon

Logent identifiserer kandidater gjennom ulike kilder som:

  • Kandidater i våre eksisterende nettverk
  • Vår CV-database
  • Sosiale medier

Vi kartlegger potensielle kandidater og bransjer gjennom våre annonser, som ofte er annonsekampanjer.

Verifikasjon, tester
og utvalg

Logent gjennomfører intervjuer hvor vi gjennomgår faglig bakgrunn, meritter og potensial for rollen. Et utvalg av de best egnede kandidatene presenteres deretter for kunden.

En feilrekruttering koster både tid og penger. Derfor er det viktig at de som gjennomfører rekrutteringsprosessen er utdannede, profesjonelle rekrutterere som har både erfaring og engasjement.

Kundeintervjuer og
gjennomføring

I dette trinnet møter klienten de avtalte sluttkandidatene, Logent opptrer med mentorskap for begge parter.

Det gjennomføres vurderende personlighets- og problemløsningstester på sluttkandidater, det tas referanser, samt eventuelt bakgrunns- og kredittsjekk etter avtale.

Oppfølging skjer med både oppdragsgiver og kandidat etter endt rekruttering og etter et par måneder for videre oppfølging.

Kontaktpersoner

Johan Henrik Lyse
Head of Recruitment
johan.henrik.lyse@logent.no

Marthe Brødholt
Regional Manager
marthe.brodholt@logent.no

Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!