PORTS & TERMINALS

Logent Ports & Terminals driver og utvikler havne- og terminaldrift hvor vi gjennom kombinasjonen av kompetanse fra flere områder skaper et unikt tilbud.

Fleksibilitet og selvstendighet er to av våre største styrker når vi utvikler løsninger som alltid har kunden i fokus.

Logent Ports & Terminals er en uavhengig terminaloperatør som driver en Ro/Ro-terminal i Gøteborgs havn, en kombiterminal i Hallsberg og utfører spesialiserte stuvertjenester i Stockholm og Nynäshamn.

Våre operasjoner

Slide 1

Gøteborg

Ved terminalen i Gøteborg losser og laster vi først og fremst RoRo-fartøy. Alt fra biler til gruvemaskiner eller rullehengere som vi stappet på terminalen. Vi håndterer også prosjektlast der det er mulighet for leie av mobilkran Terminalen har to køyer, 650 m jernbanespor og er ISPS-klassifisert med panelgjerder og 24 timers vakthold.

Slide 1

Stockholm
I Stockholm utfører vi stuvetjenester for Viking Line. Vi fortøyer og lanserer skip, losser og laster tilhengere og kjøretøy, og ruter lastebiler og privatbiler. Våre kompetente stuvere har lang erfaring innen havnearbeid. I samarbeid med Stockholms Hamn AB utfører vi også stuvering og lageroppgaver for prosjektlaster som håndteres i byens havner.

Slide 1

Nynäshamn
I Nynäshamn jobber vi i energihavnen og LNG-terminalen. Logents ansatte er spesialutdannede havnearbeidere for lossing og lasting av olje-, gass- og produkttankere for kunder i havnen.

Vi utfører også vektertjenester ved raffineriet, som gasstestere, inngangs- og sperrevakter, brannvakter og eskorte.

Slide 1

Hallsberg
Midt i Sveriges jernbanehjerte ligger vårt logistikksenter. Med 3 spor i full lengde til Kombiterminalen i Hallsberg og togpendler hver dag fra Gøteborgs havn er det mulighet for raske og klimasmarte transportløsninger.

Terminalen har 17.000 kvadratmeter varmelager og 14.000 kvadratmeter kjølelager. Vi tilbyr lossing og lasting, lagring, ompakking og cross-docking og hjelper meglere med transportløsninger. Vi håndterer intermodale containere og tilhengere samt konvensjonelle jernbanevogner.

previous arrow
next arrow

Kontaktpersoner

Richard Hjertquist
Business Area President, Ports & Terminals
richard.hjertquist@logent.se

Mikael Myntti
Strategic Sales and Development Manager
mikael.myntti@logent.se

Daniel Karlsson
COO, Göteborg
daniel.karlsson@logent.se

Anette Vilhelmsson
Site Manager, Stockholm & Nynäshamn
anette.vilhelmsson@logent.se

Henrik Edfeldt
Site Manager, Hallsberg
henrik.edfeldt@logent.se