Operasjonell Fremragende

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Operasjonell Excellence – et buzzword eller veien til effektiv, sikker logistikk med klart realiserte kundeverdier?

Verden er i kontinuerlig endring. Logents kunder og samarbeidspartnere trenger stadig bedre, raskere og mer smidige løsninger for å levere verdi til sine egne kunder. Et vellykket selskap må stadig utvikle sine evner for å holde tritt med konkurransen, og en sømløs kundeopplevelse har blitt en hygienefaktor innen logistikkindustrien. Dette stiller store krav til Logent i vårt arbeid med å skape verdi gjennom effektive løsninger i logistikkjeden. Logent jobber aktivt med å kontinuerlig utvikle våre virksomheter. Vi skal alltid ligge i front når det gjelder effektive logistikkløsninger, og en grunnleggende del av vårt utviklingsarbeid er Operasjonell Excellence.

Hva er egentlig Operasjonell Excellence?

10 Kjerneprinsipper, Kaizen, Six Sigma, OKAPI, Lean tenkning, DMAIC, Balansert målstyring, Theory of constraints – alle teoretiske begreper og modeller som brukes for å forklare begrepet Operasjonell Excellence. Å definere Operasjonell Excellence er ikke enkelt. De definisjonene og modellene som brukes er ofte teoretiske og har enten et altfor bredt eller et altfor smalt fokus. Samtidig brukes begrepet Operasjonell Excellence bredt for å forsterke bildet av et selskap eller en virksomhet der utvikling står høyt på agendaen. Å jobbe med operasjonell excellence som selskap blir en forsterkende hygienefaktor i selskapets kommunikasjon, men hvilken støtte finnes egentlig i den operative virksomheten?

Operasjonell Excellence sammenlignes ofte med kontinuerlig forbedring. Begrepene går ofte hånd i hånd, men er ikke det samme. Kontinuerlig forbedring bør, ifølge oss i Logent, heller ses som resultatet av Operasjonell Excellence. Operasjonell Excellence bør ikke ses som aktiviteter som kan krysses av, men heller som et rammeverk og en tankegang innen organisasjonen. Hos Logent handler Operasjonell Excellence om å skape og implementere de verktøyene og prosessene som fremmer vår kultur. En kultur som dreier seg om å alltid jobbe for å finjustere våre prosesser, enten det gjelder en intern funksjon eller en kundesite.

En av de viktigste komponentene i vårt arbeid knyttet til Operasjonell Excellence er vår kombinasjon av lokal tilstedeværelse og ansvar, samt våre sentrale funksjoner. Hver lokal siteorganisasjon blir kontinuerlig opplært og forsynt med de lokalt tilpassede metodene, verktøyene, sjekklistene, årsplanene og aktivitetsplanene som trengs for å kontinuerlig utvikle våre virksomheter. Våre sentrale funksjoner støtter våre lokale organisasjoner gjennom spesialistkompetanse, gruppevise forbedringstiltak, kontinuerlig prosessutvikling og tilbakemelding gjennom årlige revisjoner.

Operasjonell Excellence handler ikke om å øke produktiviteten eller senke kostnadene, selv om det blir en konsekvens av å jobbe i tråd med våre prinsipper. Gjennom vår betydelige erfaring med å sette opp og/eller ta ansvar for driften av våre partnere sine logistikkløsninger, tør vi love at man som partner innen kort tid vil se at betydelige forbedringer kontinuerlig identifiseres og realiseres. Vår erfaring taler sitt tydelige språk – vårt fokus på Operasjonell Excellence gir tydelige effekter på områder som:

• Produktivitet og Kvalitet

• Arbeidsmiljø og Risikostyring

• Personell og Utvikling

Produktivitet og Kvalitet

Logent har et stort fokus på å sikre høy produktivitet og kvalitet. Våre virksomheter har alltid en lokal ledelsesgruppe som er opplært innenfor Logents virksomhet og som sikrer at våre virksomheter kontinuerlig utvikles ved hjelp av:

• Innføring og kontinuerlig oppfølging av KPI-er og avvikshåndtering gjennom visuell informasjon og daglig styring

• Et tydelig fokus på orden og ryddighet – Vårt arbeid i henhold til 5S-prinsippene sikrer visuell kvalitet, høy produktivitet og forebygging av ulykker gjennom orden og ryddighet på arbeidsplassen.

• Standardisert, organisert og profesjonell profil på alle Logents arbeidsplasser

Arbeidsmiljø og Risikostyring

Arbeidsmiljø og risikostyring er et arbeid som Logent ikke går på akkord med. Alle som befinner seg på en av Logents virksomheter skal føle seg trygge. Vi sikrer dette ved hjelp av:

• Systematisk arbeidsmiljø- og brannvern

• Tydelige retningslinjer og regler tilpasset den lokale virksomheten

• Kontinuerlige revisjoner av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid

• Grundig gjennomgang av eiendommen ved oppstart av ny virksomhet

• Daglig oppfølging og informasjon til personalet ved daglig styring

Personell og Utvikling

Ved å sikre at riktig kompetanse finnes på Logents arbeidsplasser og er plassert riktig i virksomhetene, styrker vi virksomheten. Dette gjør vi gjennom:

• Dokumentasjon av kompetanse og utviklingsbehov

• Videreutdanning

• Optimalisering av skiftplaner

• Kollektive avtaler

Logistikk trenger ikke å være vanskelig.

Logent er en omfattende og uavhengig logistikpartner, med en nordisk base og globalt nettverk. Logent tilbyr ikke bare tjenester innen lager- og produksjonslogistikk, men en helhetlig løsning innen logistikk. Et bredt spekter av tjenester som også inkluderer tollhåndtering, transportstyring og havnevirksomhet, samt bemanningstjenester og konsulenttjenester. Vi på Logent har både kapasiteten og kompetansen til å møte våre kunders og potensielle kunders daglige og fremtidige behov. Vi hjelper til med å effektivisere og redusere kostnadene for logistikkløsninger.

 

2024-04-30T06:35:21+00:00
Go to Top