TRANSPORT MANAGEMENT

Styrking av logistikkfunksjonen din, med skreddersydde løsninger som har tydelig effekt på kostnad, kvalitet og utslipp.

Logent Transport Management styrker din logistikkavdeling ved å designe, administrere og kontinuerlig effektivisere transportlogistikk som en langsiktig partner. Ved hjelp av moderne verktøy og unik kompetanse muliggjøres kontroll så vel som systematisk utvikling.

Logent er en uavhengig logistikkspesialist, løsninger er optimalisert og skreddersydd ut fra kundens behov. Samarbeidet starter med en Transportanalyse hvor forbedringspotensialet bestemmes.

Tjenesteportefølje

Control
Tower

 • Operativt kontrolltårn
 • Taktisk kontrolltårn
 • Dashboard
 • Digitalisert booking og overvåking

Invoice
Control

 • Digitalisert fakturaprosess
 • Fakturakontroll på detaljnivå
 • Kontantstrøm-
  optimalisering

Emission
Management

 • Måling og oppfølging
 • Miljørapporter
 • Forbedrings-
  program

Inbound
Management

 • Kontroll av tilsig
 • Digitalisering
 • Forbedrings-
  program

Contract
Management

 • Logistikkdesign
 • Transport-
  kjøp
 • Klage-
  håndtering
 • Strategisk analyse og simulering

Other
Services

 • Forbedret sporbarhet
 • Leveringsovervåking
 • Ruteoptimalisering
 • Prosjektleveranser
 • Temperaturlogg
 • Optimalisering av kundens egen transportkapasitet

Prosessen vår

Samarbeidet starter med en Transportanalyse hvor forbedringspotensialet bestemmes. Fellesvirkninger: Redusert miljøbelastning, reduserte transportkostnader og redusert administrasjon.

Pilotstudie
.
 • Analyse av dagens situasjon
 • Identifiser forbedringsområder
 • Business case
 • Implementeringsplan
Design og innkjøp
 • Detaljert design
 • Innkjøpstransport
 • Konfigurasjon av logistikkplattform
 • Gjennomføring
Operasjon
.
 • Kontrolltårn som overvåker og drifter løsningen
 • Digitaliserte prosesser for booking, fakturakontroll og oppfølging
 • Løpende utvikling – i samarbeid med deg
 • Måling av kraft

Strukturert måte å måle og forbedre miljøpåvirkningen på.

Gjennom våre metoder kan måling av miljøpåvirkning gjøres på detaljnivå, for eksempel for et spesifikt prosjekt eller en bestemt kunde. Vi hjelper deg med å identifisere, implementere, måle og følge opp de mest effektive forbedringstiltakene. Eksempler på tiltak er for eksempel utviklet emballasje, konsolidering, elektrifisering eller rett og slett å muliggjøre valg av grønnere alternativer for din transport. Deretter etableres utviklingsplaner sammen for å arbeide langsiktig og systematisk for økt bærekraft.

Kontaktpersoner

Fredrik Strömberg
Business Area President, Transport Management
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive
anders.rubin@logent.se

0-12%
reduserte årlige transportkostnader
0-4%
årlig forbedring/produktivitet
0-2%
reduserte årlige kostnader som følge av korrekt transportfakturering
0-40%
reduserte årlige administrasjonskostnader
 • Transportdesign basert på dine behov med fokus på kvalitet, kostnad og bærekraft
 • Enkel transportadministrasjon med fokus på å avlaste din organisasjon – en kontakt, et system og en faktura
 • Styrket kontroll på kostnader, kvalitet og utslipp, Gjennom en datadrevet, systematisk måte å jobbe på, muliggjøres faktabaserte beslutninger og aktivt forbedrings- og bærekraftsarbeid
 • Partnere som tilfører spesialistkunnskap, moderne teknologi og et bredt nettverk