BÆREKRAFT

Våre verdier danner grunnlaget og veileder oss i vårt daglige arbeid. Sammen med våre kunder og partnere lager vi skreddersydde logistikkløsninger med fokus på å bringe kundene nærmere sine mål.

Vårt mål er å bli eksisterende og nye kunders naturlige samarbeidspartnere og skape bærekraftige løsninger for daglige og langsiktige logistikkbehov. Bærekraftsarbeid er integrert i vår forretningsmodell og en viktig del av arbeidet for å nå vår visjon. For oss er bærekraft også avgjørende for at vi skal nå våre mål og for å kunne hjelpe våre kunder med å nå sine.

Overordnede strategiske fokusområder

Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass for alle, med fokus på:
……………

 • Mangfold, likeverd og inkludering
 • Helse og velvære
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Karriere- og kompetanseheving

Vi skal minimere vår egen og våre kunders klimapåvirkning, med fokus på:
………

 • Minimer CO2e-utslipp fra din egen virksomhet
 • Gjør det mulig for kundene å redusere CO2e-utslipp
 • Energibruk
 • Avfallshåndtering
 • Vannbruk
 • Bærekraftig design
Vi skal kontinuerlig utvikle virksomheten for å oppnå den høyeste kundeopplevelsen og sikre våre kunders kundeløfter, med fokus på:

 • Kvalitet
 • Smidighet
 • Innovasjon
 • Automasjon
 • Forhold
 • Ekspertise
 • Effektivitet

Bærekraft er en del av tjenestene

Effektive, kvalitative og bærekraftige tjenester muliggjør fremtidens logistikkløsninger. Gjennom partnerskap med kunder ønsker vi å være proaktive og muliggjøre en utvikling der vi i fellesskap kan nå våre bærekraftsmål. Vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av tjenester med høy kompetanse og kompetanse innen logistikk. Dette gjør vi ved å ta våre kunders logistikkutfordringer på en ansvarlig måte hvor vi er innovative, lydhøre og transparente. Våre løsninger er sentrert rundt langsiktighet og bærekraft.

Logistics
Consulting

Warehousing

Production
Logistics

Ports &
Terminals

Transport
Management

Customs
Services

Staffing

Recruitment

Kontaktpersoner

Johan Wallmander
Chief Strategy Officer
johan.wallmander@logent.se

Jessica Borssén
Head of Sustainability
jessica.borssen@logent.se