PRODUCTION LOGISTICS

Innenfor Produksjonslogistikk tilbyr vi utvikling og drift av hele eller deler av internlogistikken for produserende enheter.

Vi tilbyr drift og utvikling av produksjonslogistikk gjennom outsourcing eller som entreprenørløsning. Vi sikrer økt kvalitet på produksjonsflyten, reduserte ledetider og optimaliserte kostnader. Vi driver virksomheten basert på både konkrete endringsprosjekter og kontinuerlige forbedringer i den daglige driften.

Design & dimensjonering av layout og automatisering

Eiendoms-
utvikling

Innkjøp
& finansiering

Gjennomføring

Operasjon

Prosessen vår

Med lang erfaring fra dedikert kontraktslogistikk har vi bygget et markedsunikt tilbud til kunder som stiller høye krav til sin logistikk, hvor vi har kunnet bidra og støtte hele reisen fra forstudie til effektiv drift.

Konsept- og mulighetsstudie
 • Formuler kundens situasjon og utfordring
 • Samle inn data for å forstå ledelsen, prosessene og omfanget av avtalen
 • Utvikle konsept inkl. Layout, automatisering og størrelse
 • Scenariogenerering og innebygd skalerbarhet
 • Innledende business case
 • Presentasjon om fortsatt dialog

Basert på utfallet av konseptet og forstudien tar kunden en beslutning om å gå videre med en detaljert utredning og avtale med Logent.

Analyse og design
 • Omfattende utredning og videre bearbeiding av forstudien
 • Innhenting og verifisering av tilleggsdata
 • Detaljering av prosesser og produktivitetsberegninger
 • Tyngdepunktsanalyse og valg av eiendom/tomt
 • Involver leverandører for å utarbeide skarp sak
 • Detaljering og presentasjon av business case
Etter en detaljert analyse og designfase er en ferdig løsning klar for implementering.
Implementering & Drift
 • Kjøpe, forhandle og legge inn bestillinger på inventar, reoler, lastebiler og ev. automasjon
 • Etablering og overtakelse av eiendom
 • Løpende ledelse av prosjektet i prosjektforum
 • Løpende implementering av logistikkløsningen
 • Sett med nettverk, WMS-systemer
 • Gjennomfør prøveperiode
 • Legg til ansatte
 • Start ramp-up og gå live
Etter implementeringsfasen settes løsningen i drift og overleveres Logents driftsorganisasjon.

Kontaktpersoner

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Saab i Linköping er produsenten av det svenskutviklede kampflyet JAS gripen. I Linköping er det i dag produksjons- og utviklingsvirksomhet og omfattende logistikk knyttet til flere av Saabs forretningsområder.

Logent fikk fullt ansvar for produksjonslogistikk, inkludert håndtering av varemottak, lager, kitting og line-side feeding, VAS og intern transport. Logent gjennomførte en gjennomgang av hele produksjonsverdikjeden for å definere SOPs og identifisere forbedringsområder samt Koordinering av underleverandører for den interne logistikkkjeden.

Den nye løsningen har medført at Sabb har sikret seg styring av volumøkninger i produksjonen, økt transparens og kontroll gjennom hele den interne logistikkverdikjeden og en dedikert strategisk partner for å sikre langsiktig utvikling av forsyningskjeden.

Slide 1

Volvo Cars er en global produsent av personbiler. Selskapet designer og bygger biler basert på deler som er produsert og levert i Volvos egen emballasje. Emballasjen sirkulerer mellom leverandøren og Volvos produksjonsenheter.

Logent fikk i oppdrag å designe, implementere og drifte Volvos emballasjeterminal i forbindelse med virksomheten i Torslanda i Gøteborg. Anlegget har høy grad av automatisering med to robotlinjer som går døgnet rundt.

Det nye anlegget som Logent satte opp har hatt store positive effekter for Volvo med >25 % kostnadsreduksjon. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses Volvos fremtidige behov og skiftende volumer. Anlegget ble tatt i bruk i 2016.

previous arrow
next arrow