Effektiviser og ta kontroll over miljøpåvirkningen fra transporter gjennom Emission Management

Verden står overfor en stor omstilling for å nå de fastsatte målene om reduserte utslipp. For å realisere dette har kravene til bedriftenes bærekraftsarbeid og bærekraftsrapportering økt, og stadig flere jobber hardt for å skape pålitelig data både innenfor egen organisasjon og i sine leverandørkjeder. Transport er en viktig del av mange bedrifters verdikjede og en sentral del av samfunnets blodomløp. Bransjen står i dag for 13 prosent av klimagassutslippene globalt sett. Det er en stor omstilling bransjen må gjøre for å nå nasjonale, EUs og globale mål om utfasing av visse drivstoff og reduksjon av utslipp. Å finne bærekraftige transportløsninger der både klimaet og samfunnet nyter godt av det, blir dermed viktig for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling.

Ta kontroll over deres CO2e-utslipp

Vi har utviklet et konsept, Emission Management, for å overvåke CO2e-utslippene for våre kunders transportløsninger. Dette muliggjør en systematisk forbedringsprosess der vi sammen med kunden identifiserer potensielle utviklingsområder for at våre kunder skal nå sine klimamål. Med forfinede beregningsmetoder, datagrunnlag som kvalitetssikres og en plattform der vi gjør det enklere for kundene å få tilgang til informasjonen, visualiseres klimapåvirkningen på detaljnivå for å opprettholde høyt trykk i forbedringsarbeidet.

Oppfølging og forbedringstiltak

Gjennom våre metoder kan måling av miljøpåvirkning gjøres på detaljnivå, f.eks. for et spesifikt prosjekt eller en bestemt kunde. Vi hjelper dere med å identifisere, implementere, måle og følge opp de mest effektive forbedringstiltakene. Vi følger deretter opp gjennomførte forbedringstiltak og måler effekten av dem for å sikre at det har en reell effekt. Eksempler på tiltak er utviklet emballasje, konsolidering, elektrifisering eller ganske enkelt å muliggjøre valg av grønnere alternativer for deres transporter. Utviklingsplaner etableres deretter sammen for å langsiktig og systematisk jobbe for å forbedre deres miljøpåvirkning. Vi har også kontinuerlig oversikt over transportmarkedet for å identifisere og benytte så bærekraftige løsninger som mulig i de transportdesignene som anbefales til kundene. I tillegg til redusert miljøpåvirkning muliggjør vi reduserte transportkostnader samt redusert administrasjon.

Vi forsterker deres logistikkavdeling

Logent Transport Management forsterker deres logistikkavdeling ved å som en langsiktig partner designe, administrere og løpende effektivisere transportlogistikken. Ved hjelp av moderne verktøy og unik spisskompetanse muliggjøres kontroll så vel som systematisk utvikling.

 

 

 

Kilde:
https://commission.europa.eu/topics/transport_sv

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hallbara-transporter/

2024-06-12T07:47:13+00:00
Go to Top