Sett toll på deres agenda og realiser besparelser – vi veileder dere hvordan!

TullombudÅ skaffe seg en effektiv og enkel tollhåndtering kan av mange bedrifter oppfattes som en vanskelig og kompleks prosess. Som en uavhengig tollmegler har vi hjulpet mange bedrifter med å transformere tollspørsmålet fra en byrde til en sterk konkurransefordel. I denne artikkelen samler vi noen av våre viktigste erfaringer og går gjennom hvordan kostnadsbesparelser kan realiseres samtidig som det skapes forutsetninger for mer effektive prosesser.

De vanligste kostnadstrekkene i tollhåndtering er:

  • Utnyttet potensial i frihandelsavtaler og tollreduksjoner
  • Utmodede løsninger med lav utnyttelsesgrad
  • Utnyttede returprosedyrer
  • Tollhåndtering lavt prioritert på agendaen

Analyse av flyt og behov Identifiser potensialet gjennom analyse av import-, eksport- og eventuelle returstrømmer. Mange bedrifter går glipp av de ulike frihandelsavtalene som finnes. EU har blant annet frihandelsavtaler med Storbritannia, Bangladesh, Vietnam, Japan og Singapore, etc.

Benchmark av nåværende løsning

Gjennomfør en benchmark av behov og utforsk hvilke relevante alternativer som finnes på markedet. Formålet med en benchmark er å kontrollere prisen og løsningen som brukes i dag. Det er viktig å være åpen for endringer og nysgjerrig for å finne den beste løsningen!

Viktige aspekter å evaluere:

  • Interne tidsfaktorer knyttet til tollhåndtering
  • Hvilke relevante aktører kan imøtekomme nåværende og fremtidige behov?
  • Hvordan jobber andre bedrifter?

Digitalisert og fleksibel løsning

Logistikkindustrien har gjennomgått en stor endring de siste årene, og noen innovative aktører har nå virkelig gode digitaliserte løsninger. Det er viktig at leverandøren som håndterer tollen er i front og har automatiserte prosesser på plass, og at de tilbyr løsninger som passer for de aktuelle behovene. Dette vil innebære raskere prosesser og lavere pris.

Fleksibel løsning

I dagens fraktmarked har det blitt stadig viktigere å ha en fleksibel løsning. Mange bedrifter bruker i dag 3-4 ulike speditører og transportløsninger for å frakte varer fra forskjellige deler av verden. Ved å bruke en sentralisert og uavhengig tollmegler øker fleksibiliteten i fraktløsningen og gir bedre kontroll over toll-dokumentasjonen.

Leveringsbetingelser

Det er viktig å ha kontroll på gjeldende transportbetingelser og årsaken til at de brukes. For eksempel, hvis en aktør bruker leveringsbetingelsen DDP, bør man være oppmerksom på hvilke tollkostnader det genererer. En vanlig feil er at tollavgifter baseres på varens verdi frem til EU-grensen. En stor mulighet ligger derfor i å dele fraktkostnaden frem til EU-grensen og fraktkostnaden innenfor EU i importdeklarasjonen.

E-handel og returer

Å ha god kostnadskontroll over logistikken er noe alle netthandlere vet er viktig. En attraktiv kalkyle kan betydelig forringes av returer eller en ustrukturert tollhåndteringsprosess der kostnadene øker og eliminerer marginer. Det er svært viktig å ha en effektiv prosess for eksport- og eventuelle returstrømmer som kreves for netthandelsstrømmer. For netthandlere som trenger leverings- og returløsninger, har Logent Customs en enkel og effektiv løsning som bidrar til å holde logistikkostnadene nede.

Ved å engasjere Logent Customs skapes forutsetninger ikke bare for å senke kostnader, men også for økt lønnsomhet gjennom Logents tilnærming og automatiserte prosesser. Som samarbeidspartner med Logent skapes også verdifull kompetanse internt i bedriften som kan bidra også i spørsmål knyttet til innkjøp, logistikk og økonomi.

Hvis din bedrift trenger støtte i hvordan analysen bør utføres, er dere hjertelig velkomne til å kontakte Logent Customs for en komplett og kostnadsfri analyse. Logent sikrer at dere betaler riktige tollavgifter og gir deres virksomhet konkrete forslag til hvordan dere kan forbedre effektiviteten og kvaliteten i tollhåndteringen.

2024-04-30T07:04:16+00:00
Go to Top