Logistikk som muliggjører av AI-utviklingen

 

I takt med at internett revolusjonerte verdenen og skapte en digital boomerang, der muligheter og risikoer kolliderte, ble det skapt en katalysator for innovasjon, der mange ideer ble testet og forretningsmodeller ble prøvd i lys av ny teknologi. Nå står kunstig intelligens (AI) klar til å ta over scenen som den neste store teknologiske revolusjonen.

En sektor som spås å være vinnere, er muliggjørerne, det vil si de som skaper forutsetninger og bygger infrastruktur for å utnytte teknologien.

Vi ser mange forskjellige selskaper vokse frem som enten utnytter AI eller bruker begrepet som en måte å markedsføre seg på. Imidlertid er det bransjer som vil bli dypt påvirket av AI. Både gjennom direkte bruk av teknologien og som leverandører til den nye industrien med skytjenester som nå får et løft av AI.

Når vi diskuterer AI i dagligtale, pleier det å være en generell term for alle teknologier som utnytter datamaskinressurser for å løse problemer. I denne artikkelen fokuserer vi på AI og skytjenester som en katalysator for nye tjenester innen områder som logistikk og lagerstyring.

En fellesnevner for mange av de applikasjonene vi bruker daglig, er at de krever høy overføringskapasitet og evnen til å lagre og behandle store mengder data. Dette gjelder for eksempel håndtering av bilder, videostreaming, fjernkontorapplikasjoner og analyse av store datamengder. Det er særlig den sistnevnte, analysen av store datamengder ved hjelp av AI, som fortsatt er i sin spede begynnelse, men forventes å vokse raskt. Samtidig fortsetter tradisjonelle IT-tjenester å vokse med flere brukere og mer data som må lagres og behandles.

AI sin fremmarsj krever enorme mengder prosessorkapasitet og lagringsplass. Spesielt selvgenererende AI-modeller vil kreve betydelige ressurser. Jo flere selskaper som får tilgang til verktøyene, desto flere applikasjoner vil bli utviklet.

Alt i alt fører dette til en økt etterspørsel etter store «hyperscale»-datacentre, noe som innebærer enorme investeringer i infrastruktur. Et kjennetegn ved et hyperscale-datacenter er at det er enormt stort og skalerbart. Et hyperscale-datacenter kan ha en installert effekt på over 150 MW, noe som tilsvarer behovet til en mellomstor by. Norden har blitt pekt ut som et utmerket sted for etablering av datacentre, spesielt hyperscale-datacentre.

Faktorer som det gunstige klimaet for kjøling av anlegg, gjenvinning av varme, høy kvalitet på kommunikasjonsinfrastruktur, tilgang til godt utdannet arbeidskraft, bærekraftig strømproduksjon fra vannkraft, solenergi, vindkraft og kjernekraft, samt tilgang til mark, spiller alle en rolle. Det anslås at en hyperscale-operatør investerer rundt 10 millioner dollar per megawatt, noe som resulterer i totale investeringer på opptil 1,5 milliarder dollar for en etablering. Bare alternativkostnadene for kapitalen utgjør millioner av dollar per dag, så nå er det viktig å kunne generere inntekter raskt.

Et typisk prosjekt strekker seg over flere år og krever en logistikk som kan håndtere store mengder verdifulle komponenter i en uavbrutt strøm. Alle komponentene til et datacenter kommer fra forskjellige deler av verden og krever tollbehandling, kvalitetskontroller og mellomlagring før de til slutt blir montert sammen. Logistikken må være effektiv, sikker og i samsvar med gjeldende toll- og importregler.

Effektiv logistikk i fokus

Logent er en del av den raske utviklingen og er logistikpartner for en av de største etableringene som for øyeblikket pågår, der Logent er involvert i oppbyggingen av den nye industrien.

Et eksempel på vellykket logistikk i denne sammenhengen er Logents samarbeid med en ledende aktør innen drift av datasentre. Logent har raskt etablert en effektiv logistikkløsning for montering og levering av dataracks til et av de største datasentrene i Norden. Med over 100 000 servere som skal installeres innenfor en begrenset tidsramme og i stor skala, spiller Logent en avgjørende rolle for å sikre at strømmen fungerer uten avbrudd og med høy kvalitet slik at oppstarten av senteret ikke forstyrres.

Ved å bygge sterke team og bruke sin ekspertise innen logistikk har Logent gjort det mulig med en smidig etablering og igangsetting av prosjektet, som er unikt stort i sitt slag. Prosjektet er et eksempel på hvordan effektiv logistikk blir en avgjørende suksessfaktor for komplekse infrastrukturprosjekter.

 

 

 

 

 

Källor:

”The Evolution of Artificial Intelligence: Past, Present, and Future” – Scientific American

”The Economics of Hyperscale Data Centers” – Forbes

”Norden som plats för datacenter: En undersökning av faktorer som påverkar etableringsbeslut” – Nordiska ministerrådet

2024-05-24T11:44:24+00:00
Go to Top