WAREHOUSING

Innenfor Warehousing utvikler, designer og drifter vi dedikerte kontraktslogistikktjenester utviklet basert på våre kunders behov.

I samarbeid med våre kunder skaper vi en skreddersydd og skalerbar logistikkløsning som kan tilpasses endrede behov over tid. Vi har bred og omfattende kompetanse til å gjennomføre og drifte utviklingsprosjekter og etablering av logistikkeiendommer samt skape og drifte effektive driftsløsninger.

Design & dimensjonering av layout og automatisering

Eiendoms-
utvikling

Innkjøp
& finansiering

Gjennomføring

Operasjon

Prosessen vår

Med lang erfaring fra dedikert kontraktslogistikk har vi bygget et markedsunikt tilbud til kunder som stiller høye krav til sin logistikk, hvor vi har kunnet bidra og støtte hele reisen fra forstudie til effektiv drift.

Konsept- og mulighetsstudie
 • Konsept- og mulighetsstudie
 • Samle inn data for å forstå ledelsen, prosessene og omfanget av avtalen
 • Utvikle konsept inkl. Layout, automatisering og størrelse
 • Scenariogenerering og innebygd skalerbarhet
 • Innledende business case
 • Presentasjon om fortsatt dialog

Basert på resultatet av konseptet og forstudien, tar kunden en beslutning om å gå videre med en detaljert utredning og avtale med Logent

Analyse og design
 • Omfattende utredning og videre bearbeiding av forstudien
 • Innhenting og verifisering av tilleggsdata
 • Detaljering av prosesser og produktivitetsberegninger
 • Tyngdepunktsanalyse og valg av eiendom/tomt
 • Involver leverandører for å utarbeide skarp sak
 • Detaljering og presentasjon av business case
Etter en detaljert analyse og designfase er en ferdig løsning klar for implementering.
Implementering & Drift
 • Kjøpe, forhandle og legge inn bestillinger på inventar, reoler, lastebiler og ev. automasjon
 • Etablering og overtakelse av eiendom
 • Løpende ledelse av prosjektet i prosjektforum
 • Løpende implementering av logistikkløsningen
 • Sett med nettverk, WMS-systemer
 • Gjennomfør prøveperiode
 • Legg til ansatte
 • Start ramp-up og gå live
Etter implementeringsfasen settes løsningen i drift og overleveres Logents driftsorganisasjon.

Kontaktpersoner

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Beijer Byggmaterial er en av Sveriges ledende aktører innen salg av byggevarer primært til det profesjonelle segmentet. Selskapet har hatt sterk vekst de siste årene og hadde i 2022 en omsetning på ca 10 milliarder SEK.

Beijer hadde behov for en ny sentrallagerløsning for å sikre fremtidig vekst og leveringsevne. Logent fikk i oppdrag å designe, implementere og drifte det nye sentrallageret i Eskilstuna.

Samarbeidet mellom Beijer og Logent har resultert i utviklingen av et topp moderne og fremtidssikkert sentrallager med automasjon, togforbindelse og solceller mm. Anlegget er under bygging og forventes satt i drift Q1 2024

Slide 1

NA-KD er et svensk moteselskap med fokus på klessalg via e-handel. Siden oppstarten i 2015 har NA-KD hatt sterk vekst og er blant de 20 raskest voksende selskapene i Europa.

Siden 2020 har NA-KD hatt sitt svenske lager i Landskrona, som Logent tegnet, implementerte og i dag driver. NA-KDs sterke ekspansjon har skapt behov for å etablere virksomhet lenger ut i Europa, og Logent har fått i oppgave å også sette opp det nye lageret i Nederland.

NA-KDs og Logents langsiktige strategiske partnerskap har ført til etablering av en ny, topp moderne og selvforsynt eiendom i det østlige Nederland med nærhet til bl.a. det tyske og søreuropeiske markedet.

Slide 1

Volvo Cars er en global produsent av personbiler. Selskapet designer og bygger biler basert på deler som er produsert og levert i Volvos egen emballasje. Emballasjen sirkulerer mellom leverandøren og Volvos produksjonsenheter.

Logent fikk i oppdrag å designe, implementere og drifte Volvos emballasjeterminal i forbindelse med virksomheten i Torslanda i Gøteborg. Anlegget har høy grad av automatisering med to robotlinjer som går døgnet rundt.

Det nye anlegget som Logent satte opp har hatt store positive effekter for Volvo med >​​25 % kostnadsreduksjon. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses Volvos fremtidige behov og skiftende volumer. Anlegget ble tatt i bruk i 2016.

previous arrow
next arrow