STAFFING

Vi er spesialister på bemanning innen lager, logistikk, distribusjon og industri.
Vi tilbyr våre kunder rett kompetanseprofil, til rett tid, til rett markedspris.

Å leie inn en konsulent gjennom oss har mange fordeler, for eksempel ved midlertidige arbeidstopper eller ledige stillinger. Vi har ansvar for ansettelse og tildeler konsulenten en konsulentleder som holder tett dialog med både konsulenten og deg som kunde.

Vi tilbyr også spesialistkompetanse av nøkkelpersonell og ledere som dekker midlertidige behov, som ofte er i et prosjekt eller hvor det mangler en leder inntil en er rekruttert. Vi kaller det interim.

La oss gjøre hverdagen din enklere med riktig metode og rett kompetanse!

Bemanningsprosess

Vi jobber kontinuerlig med å styrke vårt kunde- og kandidattilbud. For å kunne gjøre det er det nødvendig at våre ansatte har god kunnskap om hvordan arbeidsmarkedet er i endring, og det er derfor viktig at vi kan være smidige i bemanningsprosessen. Gjennom kontinuerlig dialog med våre kunder og kandidater oppdaterer vi oss på hva som etterspørres på arbeidsmarkedet og den kunnskapen tar vi så i bruk i vår standardprosess for bemanningstjenester.

Krav profil og
analyse

Vår forståelse av bedriftens situasjon og kravprofil for den spesifikke rollen er en viktig komponent for en leveranse av høy kvalitet og en vellykket rekrutteringsprosess.

Informasjon om bedriften, rollen, kravprofilen og prosessen er samlet i en presentasjon til kandidaten.

Identifikasjon og
kvalifisering

Vi identifiserer kandidater gjennom ulike kilder som:

  • Kandidater i våre eksisterende nettverk
  • Vår CV-database
  • Sosiale medier

Vi kartlegger potensielle kandidater og bransjer gjennom våre annonser, som ofte er annonsekampanjer.

Verifikasjon, tester og
utvalg

Vi gjennomfører tester og dybdeintervjuer med interessante kandidater, hvor vi gjennomgår deres faglige bakgrunn og kvalifikasjoner samt potensial i rollen og bedriften.

Vi gjennomfører også narkotikatester ved behov og en GDPR-sikret sjekk i strafferegisteret.

Vi presenterer deretter et utvalg av de best egnede kandidatene for deg.

Kundeintervjuer og
fullføring

I dette trinnet møter og intervjuer du de endelige kandidatene og vi fungerer som en klangbunn for begge parter.

På sluttkandidat foretar vi en referansesjekk, samt eventuelle andre kontroller etter avtale med deg.

Oppfølging skjer ukentlig med deg og kandidaten.

Kontaktpersoner

Cecilie Hunvik
Head of Operations Lillestrøm
cecilie.hunvik@logent.no

Mattias Johansson
Head of Operations Vestby
mattias.johansson@logent.no

Roger Bjølgerud
Head of Operations Drammen
roger.bjolgerud@logent.no

Slide 1

NordZucker Group (Nordic Sugar) foredler sukkerroer til sukker og sukkerløsninger for forbrukere og matprodusenter.

Nordic Sugar hadde utfordringer med store sesongvariasjoner som krever høy tilgjengelighet og kompetanserotasjon mellom de ulike avdelingene. Logent bidrar med kompetanse innenfor hele produksjonskjeden samt forståelse for mathåndtering.

Med et dedikert team på stedet, som sikrer kompetanserotasjon og deltakelse i planlegging på stedet, er leveringstiden forkortet. Logent er også blitt en samlende funksjon for de ulike enhetene.

Slide 1

NordZucker Group (Nordic Sugar) foredler sukkerroer til sukker og sukkerløsninger for forbrukere og matprodusenter.

Nordic Sugar hadde utfordringer med store sesongvariasjoner som krever høy tilgjengelighet og kompetanserotasjon mellom de ulike avdelingene. Logent bidrar med kompetanse innenfor hele produksjonskjeden samt forståelse for mathåndtering.

Med et dedikert team på stedet, som sikrer kompetanserotasjon og deltakelse i planlegging på stedet, er leveringstiden forkortet. Logent er også blitt en samlende funksjon for de ulike enhetene.

previous arrow
next arrow
Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!