Økt effektivitet for automatiseringsløsninger

Situasjon

Å velge en automatiseringsløsning for å håndtere økt etterspørsel og kortere ledetider har blitt stadig vanligere. For mange aktører handler det om store investeringer for å på kort og lang sikt kunne møte sine vekst- og lønnsomhetsmål. En godt designet automatiseringsløsning med tilhørende prosesser og flyter har ofte en effektiviseringseffekt på ca. XX% (varierende avhengig av bransje og produktmangfold). Den store potensialet gjør at forretningscasen ofte ser svært tiltalende ut, samtidig løser investeringen mange operasjonelle utfordringer knyttet til sterk vekst.

Utfordring

Overgangen fra fullstendig manuell lagerstyring til for eksempel å kjøre større deler av sortimentet gjennom en Autostore skal ikke undervurderes. Mange aktører har sett store utfordringer med å engang møte de lovet effektiviseringsmålene fra automatiseringsleverandører, og innkjøringsperioden kan ofte strekke seg over flere år før man når dit. En annen utfordring er å opprettholde stabilitet i KPI-er og følge varighetsmønstre. Mange aktører som har nådd sin lovet effektivitet i normal drift med noenlunde stabile volumer, ser raskt synkende produktivitetstall ved større volumavvik som for eksempel black week eller ferietider, når handelen ofte går ned.

Overgangen til automatiserte lager har store fordeler og kan, hvis den håndteres riktig, forut for en adekvat analyse og planlegging, design av prosesser og flyter, gi fantastiske produktivitetstall med økt lønnsomhet på nivåer som manuell håndtering aldri kunne oppnå.

Logents erfaring

Logent har lang erfaring med å analysere, designe, implementere og drifte de fleste automatiseringsløsninger på markedet. Den brede erfaringen fra alle deler av prosessen har ført til at vi sitter på unik kunnskap for å kunne oppnå et så optimalt driftsmønster som mulig. At man som aktør på markedet over tid kan oppnå effektivitetstall på rundt 80% er ikke uvanlig, men for å justere prosesser, flyter og plukkmønstre for å ta også de siste prosentene er ofte utfordrende og krever stor forståelse. Logent har i flere tilfeller lykkes med å drifte sine anlegg på svært høye produktivitetsnivåer over tid og har også håndtert store volumvariasjoner med opprettholdt effektivitet.

 

2024-04-29T12:49:37+00:00
Go to Top