Klimaveikart 2030

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Logistikkbransjen står for en betydelig del av de totale klimagassutslippene, samtidig som den er avgjørende for det moderne samfunnet. Å finne bærekraftige logistikkløsninger der både klimaet og samfunnet gagner er derfor viktig for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling. Målet vårt er å være klimanøytrale for utslippene fra egen virksomhet innen 2030.

Vi ønsker å bidra til en transformasjon av logistikkbransjen og minimere klimapåvirkningen. Derfor har vi hevet ambisjonsnivået og jobber for å være klimanøytrale innen 2030 med hensyn til utslipp generert i egen virksomhet (scope 1 og 2) og for å kraftig redusere utslippene fra scope 3. Vi har utviklet et overordnet klimaveikart med mål om å identifisere og avklare hva vi må gjennomføre for å nå våre mål. Reiseplanene tilpasses hvert sted og kontor for å integrere arbeidet i organisasjonen og justere ut fra lokale forhold. Vi samarbeider også med kundene våre for å sikre at vi også når deres mål.

Relatert innhold
Bærekraftspolitikk

Lokal forbedring fungerer

For å nå de konsernovergripende målene jobber vi med lokalt forbedringsarbeid vedrørende miljøarbeid. Alle kontorer og logistikksteder rapporterer årlig om minst to tiltak gjennomført for å forbedre lokalt miljøarbeid. Vår desentraliserte organisasjonsstruktur og diversifiserte drift gjør at vi må tilpasse arbeidet ut fra lokale forhold. Vi ser det også som en viktig del av å integrere problemstillingene i det operative arbeidet, øke forståelsen for problemstillingene og inkludere og engasjere hele organisasjonen. Noe som er avgjørende for at vi skal nå våre mål da alles bidrag innad i gruppen er viktig.

Tjeneste for sanntidsovervåking av CO2e-utslipp

Vi ønsker å legge forholdene til rette og gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å nå sine bærekraftsmål. Innenfor Logent Transport Management har vi utviklet et verktøy for å overvåke sanntids CO2e-utslipp for våre kunders transportløsninger. Dette muliggjør en systematisk forbedringsprosess hvor vi sammen med våre kunder identifiserer potensielle utviklingsområder.

Les mer om våre overordnede strategiske fokusområder

Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!