Vi gjør en forskjell

Hvert år ansetter vi over 3000 personer med ulik bakgrunn. Fra de som så vidt er i gang med karrieren etter fullførte studier, til de som sliter med å komme ut på arbeidsmarkedet. Vi er overbevist om at mangfold gjør oss bedre og fører til en mer utviklende arbeidsplass. Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass for alle og på denne måten bidra til at flere utvikler sin karriere og får mulighet til å oppfylle sine mål.

Vi har en stor andel yngre ansatte, nesten halvparten av alle ansatte er under 30 år. Mange unge får sin første jobb hos oss, noe vi er stolte av da det er et viktig steg i livet og karrieren. Med mange yngre arbeidstakere har vi et ansvar for at de får en god start i arbeidslivet og får muligheter til å utvikle seg.

Siden 2017 har vi aktivt og vellykket jobbet med sosiale spørsmål, disse er kategorisert under inkludering, likeverd og samfunnsansvar. Vårt oppdrag har i hovedsak vært basert på å muliggjøre sysselsetting for de målgruppene som av ulike årsaker har vanskeligere for å komme i arbeid.

Som et tydelig eksempel på vår evne til å ta samfunnsansvar, fikk vi ros for vårt arbeid høsten 2022 ved å motta prisen «det gode eksempel», en pris som gis til bedriften som viser stort engasjement for samfunnsansvar.

Varseling
Vi streber etter å drive selskapet vårt på en langsiktig og bærekraftig måte. Derfor er det viktig for oss at uregelmessigheter som kan skade virksomheten eller våre ansatte alvorlig blir oppdaget og etterforsket så tidlig som mulig. Vi oppfordrer både ansatte og eksterne parter til å bruke vår anonyme varslertjeneste.

visselblasare@logent.se

Kompetanseutvikling og karrieremuligheter

De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi ser viktigheten av ikke bare å tiltrekke oss nye talenter, men også å beholde og sette våre ansatte i stand til å vokse og videreutvikle seg. Vi tilstreber å muliggjøre karriereveier i selskapet, noe vi mener er et viktig aspekt for å opprettholde kompetansen.

En trygg arbeidsplass

Med mange ansatte og arbeidsoppgaver som kan være fysisk krevende, er helse og sikkerhet en av våre viktigste saker. Vi driver aktivt systematisk arbeidsmiljøarbeid. Våre arbeidsplasser kartlegges ut fra arbeidsmiljørisiko og eventuelle avvik korrigeres.

Les mer om våre overordnede strategiske fokusområder

Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!