Vi ønsker å vokse med kundene

Partnerskap med kunder, leverandører og lokalsamfunn er avgjørende for å lykkes med å skape bærekraftige og langsiktige logistikkløsninger som møter både dagens og morgendagens utfordringer. Vi ønsker å være en integrert og naturlig del av virksomheten vi driver sammen med våre kunder.

Et partnerskap med oss ​​betyr at vi sammen med deg designer, implementerer og kontinuerlig utvikler logistikkvirksomheten. Mange av våre kunder har opplevd sterk vekst under samarbeidet, noe som stiller store krav til at løsningen er fleksibel og skalerbar. Vi tilbyr kompetansen som trengs, over tid, for å sikre effektiv og bærekraftig logistikkstyring.

Samarbeid og partnerskap er viktig

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at våre kunder kan nå sine bærekraftsmål. Vi ser også hvordan et sterkt samarbeid gjør at både våre kunder og oss kan nå mål tidligere enn vi kunne gjort på egenhånd. Vi tror at samarbeid og partnerskap muliggjør innovasjon. Lange kunderelasjoner gjør oss også i stand til å utvikle virksomheten bærekraftig, da vi kan samarbeide på lengre sikt.

Sertifiseringer
Logent har hatt en rekke ulike sertifiseringer opp gjennom årene. For Logent er disse sertifiseringene viktige og setter et kvalitetsstempel på våre tjenester. Innenfor Logent Group har vi dedikerte folk som jobber mot disse eksterne kvalitetsprogrammene, og i 2021 ble alle sertifiseringer fornyet uten noen merknader.

Relatert innhold
Supplier Code of Conduct

Operational Excellence

Våre tjenester skal være rimelige, kvalitetssikrede og tilpasningsdyktige. For å sikre et høyt kvalitetsnivå har vi utviklet et program for Operations Excellence. Et helhetlig program som gir positive økonomiske effekter og økt produktivitet, men enda viktigere, tryggere arbeidsplasser og flere trivselsmedarbeidere. Gjennom vår betydelige erfaring med å designe, implementere og drifte logistikkløsninger, tør vi love at du som partner av oss raskt kan se at betydelige forbedringer kontinuerlig identifiseres og realiseres.

Viktige samarbeid med våre leverandører

Partnerskap for oss inkluderer også våre leverandører, der vi ser viktigheten av å samarbeide for å nå fastsatte bærekraftsmål innenfor vår verdikjede. Vi jobber aktivt for å sikre at leverandørene følger våre krav og retningslinjer beskrevet i vår leverandørkodeks.

Les mer om våre overordnede strategiske fokusområder

Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!