Knowledge center

3 tips for å lykkes på jobbintervjuet

Tenk før intervjuet gjennom konkrete eksempler som viser egenskaper eller ferdigheter som du har fremhevet i CV-en din. Eksempel: «Jeg bidro med X i prosjekt X som resulterte i XX Msek i besparelser».

Forbered deg på å måtte snakke om situasjoner der ting ikke helt gikk som planlagt, samt hvordan du handlet og hvilke lærdommer du tok med deg.

Rekruttereren ønsker å bli kjent med deg og dine erfaringer. Fokuser derfor svarene dine på det du har oppnådd og unngå å gjentatte ganger snakke om andres presentasjoner.