Tålmodighet er evnen til å tåle venting, forsinkelser eller vanskeligheter mens du forblir rolig.